Veri Politikası

Burada Aktüel Ürünler sitesine ait çeşitli “VERİ POLİTİKALARI ve GİZLİLİK POLİTİKALARI ile 3. taraf ile yapılan Gizlilik anlaşmaları yer almaktadır. Detaylarda tüm bilgileri bulabilirsiniz.

İçeriği kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Google, bu sitenin trafiğini analiz etmek için çerezler gönderir. Sitemizi kullanmanızla ilgili bilgiler Google ile bu amaç için paylaşılır.  AYRINTILARI BURADAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

:TÜM BUNLARA EK OLARAK:

Aktüel Ürünler sitesi 3. taraf erişim kontrolleri, GoogleGoogle AdsenseGoogle Analytics –  Diğer Google Servisleri – Sosyal Ağlar – İç Kontroller – Yandex ve AB – Türkiye yasaları hususunda dürüst davranmayı ilke edinmiştir. Bu konu sebebiyle:

Aktüel Ürünler Web Bloğu ve İndirim Takip Blogu

A101BİM ve ŞOK Aktüel Takip Merkezi

Aktüel Ürünler sitesi BURADA yer aldığı üzere tüm yükümlülüklere uymayı amaç edinmiştir.  Ek olarak Google Analytics servisi kullanması gereğince: Burada yer alan hususlara da uymayı amaç edinir. Bu hususlar  sitemizin “GİZLİLİK POLİTİKALARI” sayfasında aktarılmıştır. Dilerseniz Google Analytics’in web için şu anda kullanılabilen kapsam dışında kalma seçeneklerine ulaşarak Kapsam Dışı kalabilirsiniz. Bu hususa ek olarak sitemiz Google iş ortaklarının politikalarına da uymayı amaç edinir. Bu da : https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/partners/ sayfasında aktarılan tüm hususları kabul ettiğini açıkça gösterir. Son olarak sitemiz Google Adsense kuralları ve politikalarına da uymayı ivedilikle amaçlar. Bu hususla dileyen kullanıcılarımızın https://www.google.com/settings/ads adresinden reklam ayarlarını özelleştirmeleri de söz konusu olabilir. Google & Aktüel Ürünler arasında bu politikalar ve aşağıda yer alan tüm bilgiler geçerlidir.

BU SAYFAYA ayrıca sitemizin “YASAL UYARI” sayfası da eklidir.  Ek olarak diğer hususlar için ise “İLETİŞİM” sayfamız da VERİ POLİTİKALARI mıza dahildir.

Google Adsense gizlilik kuralları: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=tr

Google Analytics gizlilik kuralları: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=tr

Tüm bunlar politikalarımız dahilinde Google tarafından garanti edilen gizlilik kuralları çerçevesinde geçerlidir. Mevzuat gereği Kişisel Veriler ile alakalı tüm detaylar aşağıda aktarılmıştır.

Akismet Eklentisi Politikası

We collect information about visitors who comment on Sites that use our Akismet anti-spam service. The information we collect depends on how the User sets up Akismet for the Site, but typically includes the commenter’s IP address, user agent, referrer, and Site URL (along with other information directly provided by the commenter such as their name, username, email address, and the comment itself).

Watsons Katalogları hakkında bilgilendirme
Watsons katalogları sitemizde Watsons firmasının talebine istinaden bulunmaktadır. Firmanın talebi doğrultusunda kataloglar Aktüel Ürünler’e eklenmiştir.

Microsoft ve Yandex Gizlilik Kuralları
Sitemiz Microsoft Clarity sistemi kullanmaktadır. Bu hususta https://clarity.microsoft.com/terms bağlantısında yer alan gizlilik koşullarının kullanıcı tarafı yükümlülüklerini de sizlere bildirir. Kullanıcı verileri arasında pek çoğu Google Analytics tarafından da toplanan veriler (usage data,trackers,
country, device information, session duration, scroll-to-page interactions, mouse movements, clicks, time zone, interaction events, diagnostic events, page events, custom events, layout details, positional information) bulunmaktadır. Yandex Metrica için de benzer şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. Bu konuda Yandex’in ilgili sayfasını https://yandex.com.tr/support/metrica/general/cookie-usage.html ziyaret edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede 6698 kanun numarası ile yayımlanmıştır. KVK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir. Bu politikanın amacı, Aktüel Ürünler’in ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVK Kanununa uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Bu politikanın kapsamında, Aktüel Ürünler ağına erişen üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere Aktüel Ürünler’e bağlı sitelerde çalışanlar bulunmaktadır. Politika, Aktüel Ürünler’in sahibi olduğu ya da Aktüel Ürünler tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır. Bu politika, KVK Kanunu ve diğer kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır. Aktüel Ürünler, tüm çalışanlarının katılımı ve desteğini istemektedir. Aktüel Ürünler bünyesindeki tüm çalışanlara, şirket varlıklarını uygun şekilde korumalarını sağlamak için yeterli eğitim ve yardımcı referans materyalleri temin edilecektir.Bu politika, Aktüel Ürünler bünyesinde bulunan herkesin bilmesinin ve sürekli olarak uymasının beklendiği temel kontrol tedbirlerini tanımlamaktadır.

3. TANIM ve KISALTMALAR

Bu bölümde politikada geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

3.1. Aktüel Ürünler: Aktuel-Urunler.Com

3.2. Aktüel Ürünler Grubu: Aktüel Ürünler ve bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklıklarıdır.

3.3. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanarak açıklanan ve veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilen onay.

3.4. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

3.5. Çalışan: Aktüel Ürünler Gönüllü editörleri ve teknik ekip

3.6. Hizmet Sağlayıcısı: Aktüel Ürünler hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket.

3.7. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

3.8. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

3.9. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler.

3.10. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

3.11. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

3.12. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu ve Veri Sorumluları Sicili ‘ne kayıt yaptırmakla yükümlü gerçek veya tüzel kişidir.

3.13. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

3.14. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

3.15. KVK Kanunu: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 kanun numralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

3.16. Politika: Aktüel Ürünler, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

4. ROL VE SORUMLULUKLAR

4.1 Veri sorumlusu

KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir. Aktüel Ürünler, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olup ve Veri Sorumluları Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydını gerçekleştirerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olacağını beyan eder.

4.2 Veri sorumlusu temsilcisi

Aktüel Ürünler bünyesinde yer alan tüm iştirakler için Veri Sorumluları Sicili kurulduğu zaman Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt için gerekli olan veri sorumlusu temsilcisi atanması gerçekleştirecek olup işbu kişi tüm kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, güvenlik önlemlerinin alınması ve düzenli denetimlerin yapılması faaliyetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumlu bir uzman olacaktır.

4.3 Veri İşleyen

Aktüel Ürünler’in verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler.
4.4 Sorumluluk

Kişisel verilerin Aktüel Ürünler adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde ise veri sorumlusu olarak Aktüel Ürünler ile veri işleyen kişiler tedbirlerin alınması konusunda müştereken sorumlu olurlar. Aktüel Ürünler; veri sorumlusu olarak, kendisi ile kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilere sağladıkları güvenin; iş ortakları, hizmet sağlayıcı, tedarikçi ve yüklenicileri tarafından da aynı şekilde sürdürülmesinin sağlanması için periyodik olarak, veri işleyenlerin gizlilik politikasına uyumunu denetler.

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVK Kanunu uyarınca Aktüel Ürünler’in kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülükler şu şekilde sıralanmaktadır:

5.1 Aydınlatma yükümlülüğü

Aktüel Ürünler, kişisel verilerin toplanması sırasında, ilgili kişiyi aydınlatmak ve; bu kapsamda ilgili kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi vermekle yükümlüdür:

  • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  • Kişisel verileri toplanmanın hukuki sebebi,
  • İlgili kişinin hakları.

Aktüel Ürünler aydınlatma yükümlülüğü kapsamında; farklı araçlar ile ilgili kişileri kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirecektir. Ayrıca Aktüel Ürünler kamuoyuna açık politikaların kişisel veri sahipleri tarafından anlaşılabilir olmasına önem vermektedir. Aktüel Ürünler şirketlerin internet sayfalarındaki üyelik ve gizlilik sözleşmesinde yukarıda ifade edilen hususlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.İlgili Kişilerin ne şekilde bilgilendirileceğine dair hangi araçların kullanılacağı iç politikalar ile belirlenmiştir.

5.2 Bilgilendirme yükümlülüğü

KVK Kanunu 11. maddesi uyarınca, kişisel verinin temin edildiği ilgili kişinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları (Bölüm 11) belirtildiği gibidir. KVK Kanunu 13. maddesi uyarınca Aktüel Ürünler söz konusu haklara ilişkin iletilen talepleri değerlendirerek; İlgili Kişileri bilgilendirmekle yükümlü olup işbu bildirim yasal mevzuat kapsamında belirlenen süre içinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu talepler, İlgili Kişiler tarafından yazılı olarak veya KVK Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle Aktüel Ürünler’e iletilmelidir. Aktüel Ürünler, Kurulun bu konudaki kararına aykırılık teşkil etmemek üzere İlgili Kişi’ye başvuru konusunda daha fazla olanak sağlamaya çalışır.

5.3 Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü

Aktüel Ürünler’in veri sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanunu 12. maddesinden kaynaklı, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri işbu Politika’nın 10. bölümde belirtilmektedir.

5.4 Veri Sorumluları Siciline kaydolma yükümlülüğü

Aktüel Ürünler, KVK Kanunu 16. maddesi uyarınca, KVK Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmakla yükümlüdür.KVK Kanunu 16/3 maddesi uyarınca; işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi KVK Kurulu tarafından belirlenecek objektif kriterler göz önünde bulundurularak, sicile kaydolma zorunluluğuna getirilecek istisnalara göre iştiraklerden bir kısmı için istisna getirilebilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

6.1 Kişisel veriler

KVK Kanunu kişisel verileri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, kişinin verilerinin belli veya belirlenebilir olması (bir başka bilgi ile bir araya getirildiğinde kişiye ulaşılması) gerekmektedir. Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, kimlik, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, adresi, görüntüleri, ödeme bilgileri, sağlık bilgileri ve benzeri bilgiler kişisel veri tanımına girmektedir. Kişisel Verilerin Korunması’nın konusu verisi işlenen gerçek kişiler olup, tüzel kişiler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu nedenle, bir tüzel kişinin sicil numarası, ticaret unvanı ve sicil bilgileri gibi içerisinde gerçek kişiye ait bilgi içermeyen bilgiler, KVK Kanunu gereği kişisel veri olarak korunmamaktadır.

6.2 Özel nitelikli kişisel veriler

Özel nitelikli kişisel veriler; öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler olup; KVK Kanunu 6. maddesinin 1. fıkrasında şu şekilde sayılmaktadır: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. Özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Bu kapsamda; Aktüel Ürünler tarafından bu tür kişisel veriler Kanun gereği işlenmesi gereken durumlar dışında işlenmez veya ilgilinin açıkça rızası alınarak KVK Kanunu 6. maddesi uyarınca belirtilen şartlara uygun olarak işlenir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

7.1 Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uyulacak ilkeler

Toplanan tüm kişisel veriler, KVK Kanunu 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işlenmelidir. Aktüel Ürünler, KVK Kanunu 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemekle sorumludur.

Bu demektir ki; Aktüel Ürünler kişisel verilerin işlenmesi sırasında kanunların ve diğer hukuki düzenlemelerin öngördüğü ilkelere uygun şekilde hareket etme mecburiyetindedir. Aktüel Ürünler dürüstlük kurallarına uygun olmanın gereği kişisel verilerin işlenmesi sırasında şeffaf olmalı, bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğüne uymalıdır. Aktüel Ürünler kişisel verilerin meşru ve hukuka uygun sebeplerle, yani ancak yasal olarak açıkça belirli ve hukuka uygun olan sınırlı amaçlarla işlemelidir. Aktüel Ürünler kişisel verileri yürütmekte olduğu faaliyetlere bağlı olarak işlemelidir. Aktüel Ürünler kişisel verileri gerekli olduğu ölçüde işlemelidir. Bu kapsamda orantılık ilkesi dikkate alınmalıdır ve kişisel veriler amacın gerektirdiği dışında kullanılmamalıdır. Ayrıca amaca ulaşmayı sağlayacak ölçü aşılarak ihtiyaç olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmalıdır. Aktüel Ürünler kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmelidir (bkz. 9. Bölüm) ve bu sürenin sona ermesine rağmen, herhangi bir gerekçe ile bu verileri anonim hale getirmeden saklamamalıdır.

7.2 Aktüel Ürünler’in kişisel verileri işleme amaçları

Aktüel Ürünler kişisel verileri KVK Kanunu 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak bu ve benzeri amaçlar için işlemektedir:

  • Kişisel ve iletişim verileri: Adı- soyadı, nick, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı olarak  kullanılmaktadır.
  • Sosyal Ağ Bilgileri ve E-Mail Adresleri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır. E-Mail sistemi ise kullanıcılara anında bildirim gönderebilmek amacı ile “İsteğe bağlı” olarak kullanılmaktadır.
  • Konum verileri: Kullanıcı Aktüel Ürünler sitesini kullanırken; kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır. Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendirme yapılmaktadır. Yukarıda ifade edilen veri bazlı amaçlar dışında genel olarak aşağıda belirtilen hususlar içinde veri toplanmaktadır.
  • Aktüel Ürünler üyelerine yayınlar göndermek: Aktüel Ürünler üyelerine elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak ile gerektiğinde kullanıcı ile temasa geçebilmek adına da kullanılabilmektedir.

7.3 Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesinin sağlanması

Aktüel Ürünler,gerekli tüm AB ve Türkiye yasalarının öngördüğü şekilde hareket etmekle yükümlüdür.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI

8.1 Yurtiçinde kişisel verilerin aktarımı:

Aktüel Ürünler kişisel verilerin aktarılması konusunda KVK Kanununda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Aktüel Ürünler tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVK Kanunu ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. Ayrıca, KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen şekilde 5. maddenin 2. fırkasında (örn: bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması ya da hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi gibi) veya özel nitelikli kişisel veriler için 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarılabilir. Aktüel Ürünler, kişisel verileri Kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarabilir.

8.2 Yurtdışına kişisel verilerinizin aktarımı:

Aktüel Ürünler, kişisel verileri Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yurt dışına da aktarabilir. KVK Kanununda belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını KVK kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise, hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulunun izninin bulunması gerekmektedir.

8.3 Hangi kişi/kuruluşlara aktarım yapılmaktadır?

Yetkili kurum ve kuruluşlar :Kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsamında talep ettikleri bilgiler 8.1 maddesi uyarınca paylaşılır.Bölüm 7.2’de belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği diğer kişi veya kuruluşlar ise şunlarıdır; her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında Aktüel Ürünler ile müşterek ve müteselsil sorumlu olmak üzere bağlı ortaklıklar ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakler ile Aktüel Ürünler olarak faaliyetleri yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan, işbirliği içinde olunan, program ortağı olan yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

8.4 Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin Aktüel Ürünler tarafından alınan tedbirler:

Aktüel Ürünler kişisel verilerin korunması için gerekli teknik olarak çalışmalarda bulunmaktadır. Ayrıca kanunca öngörülen haller dışında bilgilerin 3. kişilere aktarımı konusunda taviz vermemektedir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI POLİTİKASI

9.1 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme

Aktüel Ürünler, KVK Kanunu 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin tutulma amacı sona erdikten sonra silinecek olup ortalama olarak 1 yıl belirlenmekle birlikte mevzuatsal olarak daha uzun süre öngörülen veriler mevzuatta belirtildiği süreyle sistemde kalmaya devam edecektir. Bu sebeple her bir kişisel veri için ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreye ilişkin farklı bir muhafaza süresi geçerli olabilmektedir.

9.2 Kişisel verilerin muhafazasına ilişkin Aktüel Ürünler tarafından alınan tedbirler

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Aktüel Ürünler tarafından, bu verilerin hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar KVK Yönetmeliği’nde belirtilecek ilke ve kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

10.1 Aktüel Ürünler’in veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri

KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Aktüel Ürünler veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri şu şekildedir: Kişisel verilerin; o hukuka aykırı işlenmesini önlemek,o hukuka aykırı erişimi önlemek,o muhafazasını sağlamak,için her türlü teknik ve idari tedbir almak… Kuruluşu içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak… Kendisi adına kişisel verileri işleyen kişilerin veya organlarında görev alan yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendikleri kişisel verileri kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri alır… İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde ilgilisine ve Kurul’a bildirmektir.

10.2 Aktüel Ürünler’in veri güvenliğine ilişkin aldığı tedbirler

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmesi açısından ve güvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda hızlı bir şekilde hareket edilmesi adına, Aktüel Ürünler aşağıda sıralanmış olan tedbirleri alır:

10.2.1. Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler.

Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgili bölümlerde alınması gereken teknik ve idari tedbirler sayılmıştır. Aktüel Ürünler bu tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlü olduğu halde; yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.

10.2.2. Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirler ve bunların denetimi.

Şirket bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVK Kanunu ve ilgili mevuzata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlama yapılır. Aktüel Ürünler, verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunmasına ilişkin bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde korunmasına yönelik hükümler belirlemekle yükümlüdür.

10.2.3. Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler.

Aktüel Ürünler, kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin iç politika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda Aktüel Ürünler, veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen kişileri ve KVK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

12. ÇEREZ POLİTİKASI

BU POLİTİKA EKİ Sitemizin “Gizlilik Politikası” sayfasında ayrı olarak ele alınmıştır. Detaylara erişebilirsiniz: https://aktuel-urunler.com/gizlilik-politikasi/

13. DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu veri politikası KVK Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü ile birlikte kişisel verileri bulunan kullanıcılara bildirilecek ve Aktüel Ürünler’e bağlı sitelerde de yayınlanacaktır.

14. GÜNCELLEME PERİYODU

Güncelleme durumunda tüm güncellemeler burada belirtilecektir.

15. YÜRÜRLÜK

İşbu veri politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

İtirazlar – İstekler ve diğer hususlar için iletişim adresimiz: https://aktuel-urunler.com/iletisim/

Oluşturma ve düzenleme: Aktüel Ürünler – (Oluşturuldu) – 15.03.2017

Düzenleme: Aktüel Ürünler – (Google Servislerinin link eklemeleri yapıldı ve anlaşılır olarak ele alındı.) – 20.06.2019

Düzenleme: Aktüel Ürünler – (Sitede kullanılan eklentilerin gizlilik politikası metinleri eklendi, kırık linkler revize edildi.) – 10.03.2021

Son Düzenleme: Aktüel Ürünler – (Eklenti gizlilik kuralları güncellendi) – 10.10.2022

Son Düzenleme: Aktüel Ürünler – (Microsoft, Yandex gizlilik kuralları güncellendi) – 11.04.2023

BU SİTEYİ KULLANAN HERKES TÜM POLİTİKALARIMIZI KABUL ETMİŞ SAYILIR. İLGİLİ POLİTİKALARIMIZI KABUL ETMEYEN ZİYARETÇİLERİMİZ SİTEMİZİ ZİYARET ETMEME ÖZGÜRLÜĞÜNE PEK TABİİ SAHİPTİR.

SAYGIYLA DUYRULUR.

——————————————————————————–

Sorumluluk Reddi

Aktüel Ürünler sitesi, BİM, A101 ve ŞOK market ve mağazaların kataloglarını ve bu kataloglarda yer alan ürünlerini inceleyen; kağıt israfını önlemeye yardımcı olmak için gönüllülük esası amacına uygun; hobi amaçlı olmak üzere bir indirim takipçisinin market indirimlerini takip etmek için kendisi için geliştirdiği bir web sitesidir. Aktuel-Urunler.Com adresine sahip Aktüel Ürünler sitesinin BİM-A101 ve ŞOK ile maddi veya manevi bir bağı olmamakla birlikte ilgili market&mağazalar ile sponsorluk anlaşması, reklam anlaşması veya resmi-gayri-resmi bir anlaşması bulunmamaktadır. Aktüel Ürünler sitesi hiç bir market ve mağazanın kurumsal kimliğini temsil etmez. Sitemizin misyonu alışveriş listelerini oluşturmak isteyen indirim takipçilerine derli toplu bilgiler sunmaktır. Bununla birlikte kağıt israfı ile mücadele başta olmak üzere, çevre kirliliğinin engellenmesi ve doğanın korunması amacına gönüllü olarak hizmet etmektedir. İlgili sektörde Türkiye ve dünyada pek çok benzer oluşum bulunmaktadır.

 

İçerik Detayları

Bu yazı tarafından, 16 Mart 2017 tarihinde, kategorisinde yazılmıştır ve Veri Politikası için yorumlar kapalı adet yorum yapılmıştır. Bu içerik tam olarak anında oluşturulmuştur.

Aramalar:

Yorumlara kapalı.